PN-EN 12697-1:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badań do oznaczania rozpuszczalnej zawartości lepiszcza w próbkach mieszanek mineralno-asfaltowych.
Opisane metody badań są odpowiednie do celów kontroli jakości podczas produkcji mieszanek w wytwórni i sprawdzania zgodności ze specyfikacją wyrobu.
Do analizy mieszanek zawierających modyfikator należy stosować wskazówki zawarte w załączniku D.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-1:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Data publikacji 27-08-2020
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-1:2012 - wersja angielska
ICS 93.080.20