PN-EN 12697-2+A1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania -- Część 2: Oznaczanie uziarnienia

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa procedurę określania rozkładu wielkości cząstek kruszyw mieszanek bitumicznych przez przesiewanie. Badanie ma zastosowanie do kruszyw odzyskanych po ekstrakcji spoiwa zgodnie z EN 12697-1 lub EN 12697-39.
Możliwość zastosowania niniejszej Normy Europejskiej jest opisana w normach dotyczących produktów dla mieszanek bitumicznych.
UWAGA Włókna, stałe (nierozpuszczalne podczas ekstrakcji) dodatki i (niektóre) modyfikatory lepiszcza wpływają na wynik badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-2+A1:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania -- Część 2: Oznaczanie uziarnienia
Data publikacji 10-12-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-2:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-2:2015-06 - wersja angielska
ICS 93.080.20