PN-EN 12697-8:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych

Zakres

Niniejszy dokument podaje procedurę obliczania objętościowych parametrów zagęszczonej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej: zawartości wolnej przestrzeni (Va), zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej wypełnionej lepiszczem (VFB) i zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej wypełnionej lepiszczem i dodatkami (VFBad) w przypadku mieszanek zawierających w składzie dodatki.
Metoda jest odpowiednia dla próbek, które przygotowano w laboratorium lub próbek pobranych z nawierzchni po jej wbudowaniu i zagęszczeniu.
Te parametry objętościowe mogą być używane jako kryteria projektowe lub jako parametry oceny mieszanki po ułozeniu i zagęszczeniu na drodze.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-8:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych
Data publikacji 31-01-2019
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-8:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-8:2005 - wersja polska
ICS 93.080.20