PN-EN 12697-6:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 6:Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody badawcze do oznaczania gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej. Metody badawcze przeznaczone są do stosowania na próbkach przygotowanych w warunkach laboratoryjnych lub próbkach nawierzchni po ułożeniu i zagęszczeniu. Niniejsza Norma europejska opisuje cztery następujące procedury, których wybór zależy od oszacowanej wielkości i dostępności wolnych przestrzeni w próbce:
a) gęstość objętościowa - sucha (dla próbek o bardzo zamkniętej powierzchni);
b) gęstość objętościowa - nasycona powierzchnia sucha (SSD) (dla próbek o zamkniętej powierzchni);
c) gęstość objętościowa - zamknięta próbka (dla próbek o otwartej lub grubej powierzchni);
d) gęstość objętościowa według wymiarów (dla próbek o regularnej powierzchni i o geometrycznych kształtach, tj. kwadratach, prostokątach, cylindrach itp.).
Uwaga: Załącznik A (informacyjny) podaje ogólne wymagania dotyczące wyboru odpowiedniej procedury

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-6:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 6:Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
Data publikacji 29-07-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-6:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-6:2012 - wersja angielska
ICS 93.080.20