PN-EN 12697-6:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-6:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody badawcze do oznaczania gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej. Metody badawcze przeznaczone są do stosowania na próbkach przygotowanych w warunkach laboratoryjnych lub próbkach nawierzchni po ułożeniu i zagęszczeniu. Niniejsza Norma europejska opisuje cztery procedury, których wybór zależy od oszacowanej wielkości i dostępności wolnych przestrzeni w próbce. Uwaga: Załącznik A (informacyjny) podaje ogólne wymagania dotyczące wyboru odpowiedniej procedury

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-6:2012 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
Data publikacji 31-05-2012
Data wycofania 29-07-2020
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-6:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-6+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-6:2020-07 - wersja angielska