PN-V-83002:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego -- Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Podano wymagania dotyczące materiałów stosowanych do budowy nawierzchni lotniskowych, a także wymagania dotyczące tworzywa betonowego. Określono zasady projektowania betonu i uzyskania jego pożądanych cech fizyczno-mechanicznych. Omówiono sposób wykonania robót nawierzchniowych, system kontroli jakości i podano kryteria technicznej oceny całości wykonanego zadania inwestycyjnego

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-83002:1999 - wersja polska
Tytuł Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego -- Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 28-07-1999
Data wycofania 10-09-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176, Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
ICS 93.080.20, 93.120, 95.020