PN-EN 62305-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Podano wymagania ogólne, które należy spełnić w celu ochrony obiektu budowlanego zawierajacego instalacje, wyposażenie jak również osoby obsługi związane z obiektem budowlanym przed udarem piorunowym. Z zakresu normy wyłączone są systemy kolejowe, pojazdy, statki, instalacje przybrzeżne, wysokociśnieniowe rurociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne, które nie są dołączone do obiektu budowlanego

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10E
View FilePN-EN 62305-1:2011/Ap1:2018-03E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono stopień zgodności w polu "Wprowadza"
Numer PN-EN 62305-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 27-05-2011
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-1:2011 [IDT], IEC 62305-1:2010 [MOD]
Zastępuje PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska
ICS 29.020, 91.120.40
Elementy dodatkowe PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10E, PN-EN 62305-1:2011/Ap1:2018-03E