PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 62305-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Podano wymagania ogólne, które należy spełnić w celu ochrony obiektu budowlanego zawierajacego instalacje, wyposażenie jak również osoby obsługi związane z obiektem budowlanym przed udarem piorunowym. Z zakresu normy wyłączone są systemy kolejowe, pojazdy, statki, instalacje przybrzeżne, wysokociśnieniowe rurociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne, które nie są dołączone do obiektu budowlanego

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 05-11-2008
Data wycofania 27-05-2011
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-1:2006 [IDT], IEC 62305-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 62305-1:2006 - wersja angielska, PN-EN 62305-1:2006/AC:2007 - wersja angielska, PN-IEC 61024-1-1:2001 - wersja polska
ICS 29.020, 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 62305-1:2011 - wersja polska