PN-EN 61557-10:2013-11 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych

Zakres

W niniejszej części IEC 61557 okreslono wymagania dotyczące wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych, które łączą w jednym urządzeniu kilka funkcji pomiarowych lub metod sprawdzania, pomiarów lub monitorowania, zgodnie z poszczególnymi częściami normy IEC 61557.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-10:2013-11 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych
Data publikacji 11-12-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-10:2013 [IDT], IEC 61557-10:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61557-10:2004 - wersja polska
ICS 17.220.20, 29.240.01