PN-EN 61557-7:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-7:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz

Zakres

Określono wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego stosowanego do sprawdzania kolejności faz w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych. Wskaźnik kolejności faz może być mechaniczny, optyczny i/lub akustyczny

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 06-04-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61557-7:2007 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz
Data publikacji 10-05-2007
Data wycofania 10-11-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-7:2007 [IDT], IEC 61557-7:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61557-7:2004 - wersja polska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-7:2022-11 - wersja angielska