PN-EN 61557-6:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-6:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

Zakres

Określono wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych stosowanych do sprawdzania skuteczności działania środków ochronnych, w postaci urządzeń zabezpieczenia różnicowo-prądowego (RCD) przez prawidłowe wyłączanie obwodów w sieciach TT,TN i IT

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 10-11-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61557-6:2008 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
Data publikacji 11-02-2008
Data wycofania 13-06-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-6:2007 [IDT], IEC 61557-6:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61557-6:2004 - wersja polska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-6:2022-06 - wersja angielska