PN-EN 61557-6:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61557-6:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT

Zakres

Określono wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych stosowanych do sprawdzania skuteczności działania środków ochronnych, w postaci urządzeń zabezpieczenia różnicowo-prądowego (RCD) przez prawidłowe wyłączanie obwodów w sieciach TT i TN

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-6:2004 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT
Data publikacji 14-04-2004
Data wycofania 11-02-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-6:1998 [IDT], IEC 61557-6:1997 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61557-6:2002 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 61557-6:2008 - wersja angielska