PN-EN 61557-5:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61557-5:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 5: Rezystancja uziemień

Zakres

Podano wymagania odnoszące się do urządzeń do pomiaru rezystancji uziemień prądem przemiennym. Należy stosować z Częścią 1 normy

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-5:2004 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 5: Rezystancja uziemień
Data publikacji 14-04-2004
Data wycofania 10-05-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-5:1997 [IDT], IEC 61557-5:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61557-5:2002 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 61557-5:2007 - wersja angielska