PN-EN 61557-4:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61557-4:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych

Zakres

Określono wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych do pomiaru rezystancji przewodów uziemiających, przewodów uziemień ochronnych, przewodów wyrównawczych wraz z ich połączeniami i zaciskami, wskazujące wartość mierzoną rezystancji albo sygnalizujące osiągnięcie wartości granicznych kontrolowanej rezystancji. Może być stosowana tylko w połączeniu z częścią 1 niniejszej serii norm

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-4:2003 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych
Data publikacji 30-04-2003
Data wycofania 10-05-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-4:1997 [IDT], IEC 61557-4:1997 [IDT]
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 61557-4:2007 - wersja angielska