PN-EN 61557-4:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-4:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych

Zakres

Określono wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych do pomiaru rezystancji przewodów uziemiających, przewodów uziemień ochronnych, przewodów wyrównawczych wraz z ich połączeniami i zaciskami, wskazujące wartość mierzoną rezystancji albo sygnalizujące osiągnięcie wartości granicznych kontrolowanej rezystancji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 10-11-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61557-4:2007 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych
Data publikacji 10-05-2007
Data wycofania 13-06-2022
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-4:2007 [IDT], IEC 61557-4:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61557-4:2003 - wersja polska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-4:2022-06 - wersja angielska