PN-EN IEC 61557-4:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych

Zakres

W niniejszej części normy IEC 61557 określono wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do pomiaru rezystancji przewodów uziemiających, przewodów uziemień ochronnych i przewodów wyrównawczych, wraz z ich połączeniami i zaciskami, wskazujących wartość mierzoną rezystancji albo sygnalizujących osiągnięcie wartości granicznych kontrolowanej rezystancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61557-4:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych
Data publikacji 13-06-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 61557-4:2021 [IDT], IEC 61557-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61557-4:2007 - wersja angielska
ICS 29.080.01, 17.220.20, 29.240.01