PN-EN 62423:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego

Zakres

Stosuje się zakres normy EN 61008-1 i EN 61008-2-1 lub EN 61009-1 i EN 61009-2-1 z poniższymi uzupełnieniami.
W niniejszej normie określono wymagania i badania dla RCD (urządzeń różnicowoprądowych)
typu F i typu B. Wymagania i badania podane w niniejszej normie stanowią uzupełnienie wymagań dotyczących urządzeń różnicowoprądowych typu A według EN 61008-2-1 lub EN 61009-2-1. Niniejsza norma może być stosowana tylko łącznie z EN 61008-1 i EN 61009-1.
RCCB (wyłącznik różnicowoprądowy bez zabezpieczenia nadprądowego) typu F i RCBO (wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym) typu F są przeznaczone do instalacji, w których przemienniki częstotliwości są zasilane między fazą a przewodem neutralnym lub między fazą a uziemionym przewodem środkowym i mogą zapewnić ochronę w przypadku wystąpienia prądów różnicowych sinusoidalnie przemiennych o częstotliwości znamionowej, prądów różnicowych pulsujących stałych i prądów różnicowych zawierających rożne przebiegi, które mogą wystąpić.
Wyłączniki RCCB typu B i wyłączniki RCBO typu B są zdolne do zapewnienia ochrony w przypadku wystąpienia prądów różnicowych sinusoidalnie przemiennych o częstotliwości do 1 000 Hz, prądów różnicowych stałych pulsujących i prądów różnicowych stałych wygładzonych.
Urządzenia RCD typu F i typu B mają wysoką odporność na niepożądane zadziałania, nawet jeśli napięcie udarowe spowoduje przeskok powierzchniowy i powstanie prądu następczego oraz w przypadku załączania prądów różnicowych udarowych o maksymalnym czasie trwania 10 ms, które mogą wystąpić w przypadku załączania ON sprzętu elektronicznego lub filtrów EMC.
Urządzenia RCD zgodne z niniejszą normą nie są przeznaczone do stosowania w układach zasilania d.c.
Dalsze wymagania i badania dla wyrobów, które powinny być stosowane w sytuacjach, gdy prąd różnicowy nie jest objęty zakresem EN 61008-1 lub EN 61009-1, są opracowywane.
Pełną sekwencję badań dla wyłączników RCCB typu F oraz dla wyłączników RCBO typu F podano, odpowiednio, w Tablicach A.1 i B.1. Pełną sekwencję badań dla wyłączników RCCB typu B oraz dla wyłączników RCBO typu B podano, odpowiednio, w Tablicach C.1 lub D.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62423:2013-06 - wersja polska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego
Data publikacji 29-12-2016
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62423:2012 [IDT], IEC 62423:2009/COR1:2011 [IDT], IEC 62423:2009 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 62423:2010 - wersja angielska
ICS 29.120, 29.120.50