PN-EN 61386-23:2005 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące systemów rur instalacyjnych elastycznych, uzupełniające postanowienia części 1. Systemy rur instalacyjnych, które są stosowane jako integralna część innego wyposażenia, należy również badać według odpowiedniej normy dotyczącej tego wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61386-23:2005 - wersja polska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Data publikacji 20-10-2005
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61386-23:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61386-23:2004 - wersja angielska, PN-EN 50086-2-3:2002 - wersja polska
ICS 29.120.10
Elementy dodatkowe PN-EN 61386-23:2005/A11:2011E