PN-EN 61386-21:2005 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące systemów rur instalacyjnych sztywnych, uzupełniające postanowienia części 1

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61386-21:2005 - wersja polska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Data publikacji 19-10-2005
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61386-21:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61386-21:2004 - wersja angielska, PN-EN 50086-2-1:2001 - wersja polska
ICS 29.120.10
Elementy dodatkowe PN-EN 61386-21:2005/A11:2011E