PN-EN IEC 61386-21:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania i badania dotyczące systemów rur instalacyjnych oraz ich osprzętu, tj. systemów przeznaczonych do prowadzenia i ochrony izolowanych przewodów i/lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych na napięcie do 1 000 V prądu przemiennego lub do 1 500 V prądu stałego. Niniejsza norma dotyczy systemów rur instalacyjnych metalowych, niemetalowych i kompozytowych, łącznie z rurami instalacyjnymi z wejściami gwintowanymi i niegwintowanymi, stanowiącymi zakończenie systemu. Niniejsza norma nie dotyczy obudów i puszek połączeniowych, które wchodzą w zakres IEC 60670.
W niniejszej części normy IEC 61386 podano wymagania dotyczące systemów rur instalacyjnych sztywnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61386-21:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Data publikacji 09-12-2021
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 61386-21:2021 [IDT], IEC 61386-21:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61386-21:2005 - wersja polska, PN-EN 61386-21:2005/A11:2011 - wersja angielska
ICS 29.120.10