PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Zakres

Wymagania niniejszej części dotyczą instalacji na terenie budowy i rozbiórki do użytku w czasie prac budowlanych lub rozbiórkowych, które mają być wycofane z użytkowania po zakończeniu prac.
Przykłady obejmują:
– budowę nowych obiektów budowlanych;
– remonty, przebudowy, rozbudowy, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych lub części istniejących obiektów budowlanych;
– prace inżynieryjne;
– roboty ziemne;
– podobne prace.
Te wymagania mają zastosowanie do instalacji stałych lub ruchomych.
Wymagania nie mają zastosowania do:
– instalacji w obiektach administracyjnych na terenach budowy (biura, szatnie, pomieszczenia konferencyjne, stołówki, restauracje, sypialnie, toalety itp.).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Data publikacji 10-12-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-704:2018 [IDT], IEC 60364-7-704:2017 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-7-704:2010/A11:2017-10 - wersja angielska, PN-HD 60364-7-704:2010 - wersja polska
ICS 91.140.50