PN-EN IEC 61386-22:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania i badania dotyczące systemów rur instalacyjnych oraz ich osprzętu, tj. systemów przeznaczonych do prowadzenia i ochrony izolowanych przewodów i/lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych na napięcie do 1 000 V prądu przemiennego lub do 1 500 V prądu stałego. Niniejsza norma dotyczy systemów rur instalacyjnych metalowych, niemetalowych i kompozytowych, łącznie z rurami instalacyjnymi z wejściami gwintowanymi i niegwintowanymi, stanowiącymi zakończenie systemu. Niniejsza norma nie dotyczy obudów i puszek połączeniowych, które wchodzą w zakres IEC 60670.
W niniejszej części IEC 61386 podano wymagania dotyczące systemów rur instalacyjnych giętkich, obejmujące systemy rur instalacyjnych z pamięcią kształtu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61386-22:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich
Data publikacji 09-12-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 61386-22:2021 [IDT], IEC 61386-22:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61386-22:2005 - wersja polska, PN-EN 61386-22:2005/A11:2011 - wersja angielska
ICS 29.120.10