PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki

Zakres

Zakres zmian
W rozdziale 1.1 zastąpiono tekst pierwszego i szesnastego paragrafu nowymi tekstami.
W rozdziale 1.2 zmieniono jedną referencję, usunięto 6 referencji, wprowadzono 4 nowe referencje.
W rozdziale 2 dodano jedną nowa definicję.
Wprowadzono zmiany w rozdziale 4, w podrozdziałach 5.3, 7.1.1, 8.3,
8.3.1.3, 8.3.2.1, 8.3.2.5, 8.3.2.6.4.2, 8.3.2.6.4.3, 8.3.3.2.2,
8.3.3.2.3, 8.3.3.4.2.2, 8.3.3.4.3, 8.3.3.4.4, 8.3.3.6.2, 8.3.6.5,
F.7.1, H.2, H.5, J.1, J.2.1, J.3.2, N.1.1, N.1.2, N.3.1 w załączniku
K, w tablicach 9b i J.3 w rysunkach J.1 i J.2.
Zastąpiono nowymi: rysunek A.4, cały tekst załącznika B, tytuł i cały tekst załącznika D, tablicę J.1., cały tekst załącznika M, tytuł i tekst podrozdziału P.5, tekst podrozdziału R.5 Wprowadzono nowe tablice: 13, H.1, L1, O.1,R.2.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki
Data publikacji 31-12-2021
Liczba stron 127
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-2:2017/A1:2020 [IDT], IEC 60947-2:2016/AMD1:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.130.20