PN-IEC 61312-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-4:2009 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -- Zasady ogólne

Zakres

Podano informacje dotyczące projektowania, instalowania, kontroli stanu technicznego i testowania skutecznego systemu ochrony dowolnych systemów informatycznych znajdujących się w obiekcie i na obiekcie budowlanym, z wyłączeniem pojazdów drogowych, okrętów, obiektów latających i instalacji nadbrzeżnych. Podano wytyczne do współpracy między projektantami systemu informacji w celu osiągnięcia optimum skuteczności ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Stosuje się w ochronie odgromowej obiektów budowlanych zawierających wyposażenie wrażliwe na piorunowe impulsy elektromagnetyczne

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 61312-1:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -- Zasady ogólne
Data publikacji 15-03-2001
Data wycofania 23-04-2009
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 61312-1:1995 [IDT]
ICS 29.020, 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-4:2009 - wersja polska