PN-IEC/TS 61312-3:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-4:2009 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -- Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)

Zakres

Podano wymagania odnoszące się do urządzeń ograniczających przepięcia (SPD), znormalizowanych w PN-IEC 61643-1:2001 i instalowanych zgodnie z koncepcją piorunowych stref ochronnych, podaną w PN-IEC 61312-1:2001. Wychodząc z zagrożeń podstawowych, podano wskazówki służące określaniu naprężeń dla poszczególnych SPD. W przypadku instalowania SPD w złożonym systemie dopuszczono dzielenie takiego systemu na proste układy podstawowe, z zachowaniem opisanych zasad. Stwierdzono, że jeżeli znane są wartości i kierunki częściowych prądów piorunowych, płynących w systemie, to mogą być wybrane właściwe SPD. Przedstawiono również podstawowe kwestie z zakresu wzajemnej koordynacji energetycznej między poszczególnymi SPD i między SPD a chronionymi urządzeniami. Osiągnięcie skutecznej koordynacji wymaga uwzględnienia swoistych charakterystyk poszczególnych SPD oraz zagrożenia występującego w odnośnym miejscu instalacji. Opisano sprawdzanie koordynacji SPD, instalowanych w systemie. Podano 12 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC/TS 61312-3:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -- Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)
Data publikacji 30-07-2004
Data wycofania 23-04-2009
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC TS 61312-3:2000 [IDT]
ICS 29.020, 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-4:2009 - wersja polska