PN-EN 62305-4:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-4:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Zakres

Podano informacje dotyczące projektowania, instalacji, sprawdzania, konserwacji i badania urządzeń ochronnych LEMP systemu (LPMS) dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiektach budowlanych, zdolnych do obniżenia ryzyka ciągłych uszkodzeń spowodowanych piorunowym udarem elektomagnetycznym. Nie dotyczy ochrony przed wpływem udaru elektromagnetycznego, który mógłby spowodować niepoprawne działanie systemu elektonicznego. Jednak informacje podane w załaczniku A mogą być pomocne w ocenie takich zakłóceń. Środki ochrony przed wpływem elektomagnetycznym są podane w IEC 60364-4-44 i w IEC 61000 wieloczęściowej [1]2. Podano zalecenia dotyczące współpracy między projektantem urządzenia elektycznego i elektronicznego oraz projektantem systemu ochrony w celu osiągnięcia optymalnej ochrony. Nie dotyczy szczegółowego projektowania urządzenia elektrycznego i elektronicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62305-4:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Data publikacji 23-04-2009
Data wycofania 27-05-2011
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-4:2006 [IDT], EN 62305-4:2006/corrigendum Nov. 2006 [IDT], IEC 62305-4:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62305-4:2006 - wersja angielska, PN-IEC 61312-1:2001 - wersja polska, PN-IEC/TS 61312-2:2003 - wersja polska, PN-IEC/TS 61312-3:2004 - wersja polska
ICS 29.020, 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-4:2011 - wersja polska, PN-EN 62305-4:2011 - wersja angielska