PN-EN IEC 61496-2:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastępuje się następująco:
Ta część normy IEC 61496 określa wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i testowania elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE), zaprojektowanego specjalnie do wykrywania osób, jako element systemu związanego z bezpieczeństwem, wykorzystującego do funkcji wykrywania aktywne opto-elektroniczne urządzenia ochronne (AOPD).
Szczególną uwagę zwrócono na środki do zapewnienia, że uzyskano odpowiednią pewność związaną z bezpieczeństwem. ESPE może zawierać opcjonalne funkcje związane z bezpieczeństwem, do których wymagania określono w Załączniku A do IEC 61496-1:2020 i do niniejszego dokumentu.
Ten dokument nie określa wymiarów i konfiguracji strefy wykrywania oraz jej usytuowania w odniesieniu do części niebezpiecznych w żadnym szczególnym zastosowaniu ani co stanowi o bezpieczeństwie maszyny. Jest ona ograniczona do funkcjonowania ESPE oraz jak ono współpracuje z maszyną.
Z zakresu tego dokumentu wykluczone są AOPD wykorzystujące promieniowanie o długości fali spoza zakresu od 400 nm do 1 500 nm.
Wymagania według niniejszego dokumentu mogą być stosowane nie tylko w przypadku ochrony osób, ale też np. ochrony maszyn lub produktów przed mechanicznym uszkodzeniem. W przypadku tych zastosowań mogą być niezbędne dodatkowe wymagania, np. gdy materiały, które mają być wykrywane przez funkcje wykrywania, mają inne właściwości niż osoby.
W niniejszej części nie zawarto wymagań kompatybilności elektromagnetycznej EMC z zakresu emisji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61496-2:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)
Data publikacji 13-04-2021
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 61496-2:2020 [IDT], IEC 61496-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61496-2:2014-02 - wersja angielska
ICS 13.110, 29.260.99, 31.260