PN-EN 61496-2:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61496-2:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)

Zakres

Ten rozdział Części 1 zastępuje się następująco:
Ta część normy IEC 61496 określa wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i testowania elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE), zaprojektowanego specjalnie do wykrywania osób, jako element systemu związanego z bezpieczeństwem, wykorzystującego do funkcji wykrywania aktywne opto-elektroniczne urządzenia ochronne (AOPD). Szczególną uwagę zwrócono na środki do zapewnienia, że uzyskano odpowiednią pewność związaną z bezpieczeństwem. ESPE może zawierać opcjonalne funkcje związane z bezpieczeństwem, do których wymagania określono w Załączniku A do IEC 61496-1:2012 i do tej części. Ta część IEC 61496 nie określa wymiarów i konfiguracji strefy wykrywania oraz jej usytuowania w odniesieniu do części niebezpiecznych w żadnym szczególnym zastosowaniu ani co stanowi o bezpieczeństwie maszyny. Jest ona ograniczona do funkcjonowania ESPE oraz jak ono współpracuje z maszyną. Z zakresu tej normy wykluczone są AOPD wykorzystujące promieniowanie o długości fali spoza zakresu od 400 nm do 1500 nm. Ta część IEC 61496 może być odpowiednia do zastosowań innych niż związanych z ochroną osób, np. do ochrony maszyn lub wyrobów przed mechanicznym zniszczeniem. W takich zastosowaniach mogą być konieczne dodatkowe wymagania, np. gdy materiały, które mają być rozpoznane przez funkcję wykrywania mają inne właściwosci niż osoby. Ta część IEC 61496 nie rozważa wymagań EMC dotyczących emisji.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61496-2:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)
Data publikacji 21-02-2014
Data wycofania 13-04-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 61496-2:2013 [IDT], IEC 61496-2:2013 [IDT]
Zastępuje PKN-CLC/TS 61496-2:2009 - wersja polska
ICS 13.110, 29.260.99, 31.260
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61496-2:2021-04 - wersja angielska