PN-EN 61496-1:2014-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61496-1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej części IEC 61496 określono wymagania ogólne dotyczące projektowania, budowy i badania elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) zaprojektowanego do wykrywania ludzi i stanowiącego część układu związanego z bezpieczeństwem. Specjalną uwagę zwrócono na wymagania funkcjonalne
i konstrukcyjne, których spełnienie zapewni utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. ESPE może realizować opcjonalne funkcje związane z bezpieczeństwem, dla których wymagania podano w Załączniku A.
Wymagania szczególne dotyczące specyficznych rodzajów funkcji czułości są podane w innych częściach niniejszej normy.
W niniejszej normie nie sprecyzowano wymiarów ani konfiguracji strefy wykrywania oraz jej rozmieszczenia w stosunku do zagrożeń w jakimkolwiek zastosowaniu szczególnym ani niczego, co składa się na stan zagrożenia maszyny. Ograniczono się w niej do funkcjonowania ESPE oraz do sposobu sprzęgnięcia z maszyną.
Chociaż interfejs transmisji danych może być zastosowany do sterowania opcjonalnymi funkcjami ESPE związanymi z bezpieczeństwem (Załącznik A), w niniejszej normie nie podano konkretnych wymagań. Wymagania dla tych funkcji związanych z bezpieczeństwem mogą być określone na podstawie innych norm (np. IEC 61508, IEC/TS 62046, IEC 62061 oraz ISO 13849-1).
Niniejsza norma może być użyteczna w innych zastosowaniach niż ochrona osób, na przykład do ochrony maszyn lub produktów przed uszkodzeniem mechanicznym. W tych zastosowaniach mogą być niezbędne odmienne wymagania, na przykład kiedy materiały, które powinny być rozpoznane przez funkcje czułości, mają inne właściwości niż ludzie.
W niniejszej normie nie zawarto wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w zakresie emisji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61496-1:2014-02 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 21-10-2015
Data wycofania 13-04-2021
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 61496-1:2013 [IDT], IEC 61496-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61496-1:2007 - wersja polska, PN-EN 61496-1:2007/AC:2011 - wersja polska, PN-EN 61496-1:2007/A1:2010 - wersja polska
ICS 13.110, 29.260.99
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61496-1:2021-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11P