PN-EN IEC 61496-1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej części IEC 61496 określono wymagania ogólne dotyczące projektowania, budowy i badania elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) zaprojektowanego do wykrywania ludzi i stanowiącego związany z bezpieczeństwem element systemu sterowania. Specjalną uwagę zwrócono na wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne, których spełnienie zapewni utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. ESPE może realizować opcjonalne funkcje związane z bezpieczeństwem, dla których wymagania podano w Załączniku A.
UWAGA "Bezdotykowe" oznacza że do wykrywania nie jest wymagany kontakt fizyczny.
Ten dokument jest przeznaczony do użycia z odpowiednią częścią normy IEC 61496, która zawiera szczególne wymagania dotyczące zastosowanej techniki wykrywania
PRZYKŁAD W przypadku AOPD zastosowanie ma ten dokument i IEC 61496-2; w przypadku AOPDDR zastosowanie ma ten dokument i IEC 61496-3
Jeżeli nie ma części dotyczącej zastosowanej techniki, to stosuje się normę IEC TS 62998-1
Jeżeli normy serii IEC 61496 nie zawierają wszystkich niezbędnych postanowień, to stosuje się normę IEC TS 62998-1.
Ponadto możliwe jest połączenie aspektów objętych serią IEC 61496 w uzupełnieniu do normy IEC TS 62998-1.
W niniejszym dokumencie nie sprecyzowano wymiarów ani konfiguracji strefy wykrywania oraz jej rozmieszczenia w stosunku do zagrożeń w jakimkolwiek zastosowaniu szczególnym ani niczego, co składa się na stan zagrożenia maszyny. Ograniczono się w niej do funkcjonowania ESPE oraz do sposobu sprzęgnięcia z maszyną.
Chociaż interfejs transmisji danych może być zastosowany do sterowania opcjonalnymi funkcjami ESPE związanymi z bezpieczeństwem (Załącznik A), w niniejszej normie nie podano konkretnych wymagań. Wymagania dla tych funkcji związanych z bezpieczeństwem mogą być określone na podstawie innych norm (np. IEC 61508 (wszystkie części), IEC 62046, IEC 62061 oraz ISO 13849-1).
Niniejszy dokument może być użyteczny w innych zastosowaniach niż ochrona osób, na przykład do ochrony maszyn lub produktów przed uszkodzeniem mechanicznym. W tych zastosowaniach mogą być właściwsze odmienne wymagania, na przykład kiedy materiały, które powinny być rozpoznane przez funkcje czułości, mają inne właściwości niż ludzie.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dla funkcji ESPE niezwiązanych z ochroną osób (np. wykorzystywanie danych z jednostki czujnikowej do nawigacji).
W niniejszym dokumencie nie zawarto wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w zakresie emisji.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61496-1:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 13-04-2021
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 61496-1:2020 [IDT], IEC 61496-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61496-1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 61496-1:2014-02 - wersja polska, PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11 - wersja polska, PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11 - wersja angielska, PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10 - wersja angielska
ICS 13.110, 29.260.99