PN-EN 61496-1:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61496-1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej części IEC 61496 określono ogólne wymagania dotyczące projektowania, budowy i badania elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) zaprojektowanego do wykrywania ludzi i stanowiącego część układu związanego z bezpieczeństwem. Specjalną uwagę zwrócono na wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne, których spełnienie zapewni utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. ESPE może realizować opcjonalne funkcje związane z bezpieczeństwem, dla których wymagania podano w Załączniku A.
Szczególne wymagania dotyczące specyficznych rodzajów funkcji czułości są podane w innych częściach tej normy.
W niniejszej normie nie sprecyzowano wymiarów lub konfiguracji strefy wykrywania oraz jej rozmieszczenia w stosunku do zagrożeń dla jakichkolwiek zastosowań szczególnych ani niczego, co składa się na niebezpieczny stan maszyny. Ograniczono się w niej do funkcjonowania ESPE oraz do sposobu sprzęgnięcia z maszyną.
W przypadku możliwości zastosowania interfejsu danych do sterowania opcjonalnymi związanymi z bezpieczeństwem funkcjami ESPE (Załącznik A), niniejsza norma nie dostarcza wymagań szczegółowych. Wymagania dotyczące takich, związanych z bezpieczeństwem funkcji mogą być określone z wykorzystaniem innych norm (na przykład IEC 61508, IEC/TS 62046, IEC 62061 i ISO 13849-1).
Wymagania niniejszej normy mogą być stosowane nie tylko w przypadku ochrony osób, ale też np. ochrony maszyn lub produktów przed mechanicznym uszkodzeniem. W tych zastosowaniach mogą być niezbędne dodatkowe wymagania, np. kiedy materiały, które powinny być rozpoznane przez funkcje czułości, mają inne właściwości niż ludzie.
W niniejszej normie nie zawarto wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w zakresie emisji.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61496-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 05-02-2014
Data wycofania 13-04-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 61496-1:2013 [IDT], IEC 61496-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61496-1:2007 - wersja polska, PN-EN 61496-1:2007/AC:2011 - wersja polska, PN-EN 61496-1:2007/A1:2010 - wersja polska
ICS 13.110, 29.260.99
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61496-1:2021-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11E, PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10E