PN-EN ISO 16924:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje LNG do tankowania pojazdów

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje projektowanie, budowę, obsługę, przegląd i utrzymanie stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym (LNG) pojazdów, uwzględniając wyposażenie, bezpieczeństwo i układy sterujące. W dokumencie tym określono również projektowanie, budowę, eksploatację, utrzymanie i inspekcję stacji tankowania w celu użycia LNG jako lokalnego źródła dla potrzeb tankowania CNG do pojazdów (stacje tankowania LCNG), w tym do urządzeń zabezpieczających i kontrolnych stacji oraz specjalistycznego wyposażenia stacji paliw LCNG.
UWAGA Wyposażenie właściwe dla CNG określono w ISO 16923.
Niniejszy dokument stosuje się do stacji tankowania, będących odbiorcami LNG i innych skroplonych gazów bogatych w metan, które są zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi dystrybucji gazu lub wymaganiami dotyczącymi jakości gazu zawartymi w ISO 13686. Ten dokument obejmuje wszystkie urządzenia od gniazda napełniania zbiornika LNG aż do króćca napełniającego pojazd. Złączka zbiornika magazynującego LNG oraz króćce do napełniania pojazdu nie są objęte tym dokumentem.
Dokument ten obejmuje stacje tankowania o następujących właściwościach:
– ograniczony dostęp;
– dostęp publiczny (samoobsługa lub pomoc);
– dystrybucja z odmierzaniem lub bez odmierzania;
– stacje tankowania o stałym magazynie LNG;
– stacje tankowania z mobilnym magazynem LNG;
– przewoźne stacje tankowania;
– mobilne stacje tankowania;
– wielopaliwowe stacje tankowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16924:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje LNG do tankowania pojazdów
Data publikacji 13-06-2018
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 16924:2018 [IDT], ISO 16924:2016 [IDT]
ICS 75.200