PN-EN ISO 898-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny

Zakres

W niniejszej części ISO 898 określono własności mechaniczne i fizyczne śrub, wkrętów i kołków gwintowanych wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej badanych w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 °C do 35 °C. Gwintowane części złączne (termin stosowany wówczas, gdy śruby, wkręty i kołki gwintowane są rozpatrywane łącznie), które spełniają wymagania niniejszej części ISO 898 są oceniane w tym zakresie temperatury otoczenia. Możliwe jest, że ich określone własności mechaniczne i fizyczne w temperaturze wyższej (patrz Załącznik B) i/lub niższej nie będą utrzymane.
UWAGA 1 Gwintowane części złączne spełniające wymagania niniejszej części ISO 898 są stosowane w zakresie zastosowania od -50 °C do + 150 °C a maksymalnie do + 300 °C, kiedy dokonywany jest odpowiedni wybór dla danego zastosowania.
UWAGA 2 Informacje dotyczące wyboru i zastosowania stali w celu użytkowania w niższej i podwyższonej temperaturze podano, na przykład, w EN 10269, ASTM F2281 i ASTM A320/A320M.
Możliwe jest, że niektóre śruby i wkręty nie będą spełniały wymagań dotyczących wytrzymałości na rozciąganie lub skręcanie określonych w niniejszej części ISO 898 , ponieważ geometria ich łbów zmniejsza obszar ścinania w łbie w porównaniu do obszaru naprężeń w gwincie. Dotyczy to śrub i wkrętów z łbem niskim i stożkowym (patrz 8.2).
Niniejsza część ISO 898 ma zastosowanie do śrub, wkrętów i kołków gwintowanych: wykonanych ze stali węglowej lub stali stopowej, z gwintem metrycznym ISO trójkątnym zgodnym z ISO 68-1, z gwintem grubozwojnym M1,6 do M39, i gwintem drobnozwojnym M8X1 do M39X3, z kombinacją średnica/podziałka zgodną z ISO 261 i ISO 262, oraz z tolerancją gwintu zgodną z ISO 965-1, ISO 965-2 i ISO 965-4.
Nie ma ona zastosowania do wkrętów dociskowych i podobnych gwintowanych części złącznych nie poddawanych naprężeniom rozciągającym (patrz ISO 898-5).
Nie określono w niej wymagań dotyczących własności takich jak: spawalność, odporność na korozje, odporność na naprężenia ścinające, eksploatacja w warunkach moment skręcający/siłą zacisku (metoda badania, patrz ISO 16047) lub wytrzymałości zmęczeniowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 898-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny
Data publikacji 07-06-2013
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 898-1:2013 [IDT], ISO 898-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 898-1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 898-1:2009 - wersja angielska
ICS 21.060.10