PN-EN ISO 898-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne o określonej klasie twardości -- Gwint zwykły i drobnozwojny

Zakres

W niniejszej części ISO 898 określono własności mechaniczne i fizyczne śrub bez łba i podobnych gwintowanych części złącznych wykonanych ze stali węglowej lub stali stopowej podczas badania w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 °C do 35 °C. Części złączne (termin używany w przypadku, gdy śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne są rozpatrywane wszystkie razem), które spełniają wymagania niniejszej części ISO 898 są poddawane ocenie w tym zakresie temperatury. Części złączne zgodne z niniejszą częścią ISO 898 są przydzielone do określonej klasy twardości i są przeznaczone do stosowania wyłącznie w warunkach działania naprężeń ściskających. UWAGA Części złączne spełniające wymagania niniejszej części ISO 898 są stosowane w zakresie użytkowym od -50 °C do +150 °C. Dla temperatur spoza zakresu -50 ° C do +150 ° C i maksymalnej temperaturze +300 ° C obowiązek konsultacji z doświadczonym metalurgiem z zakresu części złącznych przy określaniu właściwych wyborów dla danego zastosowania spoczywa na użytkowniku. Niniejsza część ISO 898 ma zastosowanie do śrub bez łba i podobnych gwintowanych części złącznych: wykonanych ze stali węglowej lub stopowej; z gwintem metrycznym ISO o zarysie trójkątnym zgodnym z ISO 68-1; z gwintem zwykłym od M1,6 do M30 i gwintem drobnozwojnym od M8×1 do M30×2; z kombinacją średnica/podziałka zgodną z ISO 695-1 i ISO 695-2. W niniejszej normie nie określono wymagań dla właściwości takich jak: wytrzymałość na rozciąganie; wytrzymałość na ścinanie; spawalność; odporność na korozję lub; zdolność do wytrzymywania temperatur powyżej +150 °C lub poniżej -50 °C

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 898-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne o określonej klasie twardości -- Gwint zwykły i drobnozwojny
Data publikacji 21-08-2012
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 898-5:2012 [IDT], ISO 898-5:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 898-5:2001 - wersja polska
ICS 21.060.10