PN-EN 14727:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Meble laboratoryjne -- Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza norma europejska określa wymagania i metody badań segmentów do magazynowania (patrz 3.1) stosowanych w laboratoriach. Norma ta określa wytrzymałość, trwałość oraz wymogi bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom w trakcie normalnego użytkowania, jak również używaniu niezgodnemu z przeznaczeniem, którego można się spodziewać. Bezpieczeństwa zależne od struktury budynku nie jest uwzględnione, np. wytrzymałość szafek ściennych obejmuje jedynie szafkę i jej części. Ściana i zamocowania w ścianie nie są uwzględnione. Należy zauważyć, że badania nie gwarantują, że w końcu nie nastąpi uszkodzenie strukturalne w wyniku notorycznego używania niezgodnego z przeznaczeniem lub po nadmiernie długim okresie użytkowania. Ocena starzenia się, degradacji oraz efektu oddziaływania ciepła wydzielanego przez urządzenia nie są uwzględnione, podobnie jak aspekty ergonomiczne czy odporność na ogień

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14727:2006 - wersja polska
Tytuł Meble laboratoryjne -- Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 28-12-2006
Data wycofania 26-06-2018
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14727:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14727:2006 - wersja angielska
ICS 71.040.10