PN-EN 14175-4:2006 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyciągi laboratoryjne -- Część 4: Metody badań na stanowisku pracy

Zakres

Dokument precyzuje szereg metod badawczych na stanowisku pracy dla następujących wyciągów: - Wyciągi zaprojektowane zgodnie z częścią 2 normy i badania typu zgodnie z 3 częścią normy. - Wyciągi zaprojektowane zgodnie z częścią 2 normy i nie badania typu. - Wyciągi ogólngo przeznaczenia zaprojektowane zgodnie z częścią 2 normy, użytkowane zgodnie ze specyficznymi wymagniami klienta, takimi jak praca z bardzo toksycznymi substancjami lub dużym nagromadzeniem materiałów w przestrzeni roboczej. Metody badań są przeznaczone do użytku w miejscu instalacji wyciągu, zazwyczaj w laboratorium. Są one stosowane przy rozruchu po instalacji, konserwacji i do celów kwalifikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14175-4:2006 - wersja polska
Tytuł Wyciągi laboratoryjne -- Część 4: Metody badań na stanowisku pracy
Data publikacji 25-09-2006
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14175-4:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14175-4:2005 - wersja angielska
ICS 71.040.10