PN-EN ISO 898-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny

Zakres

W niniejszej części ISO 898 określono własności mechaniczne i fizyczne nakrętek z gwintem zwykłym i drobnozwojnym wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej, badanych w zakresie temperatury od 10 °C do 35 °C.Nakrętki spełniające wymagania niniejszej części ISO 898 badane są w zakresie temperatury otoczenia. Istnieje możliwość, że nie zachowują one określonych własności mechanicznych i fizycznych w temperaturze wyższej i/lub niższej.UWAGA 1 Nakrętki spełniające wymagania niniejszej części ISO 898 są używane w zakresie temperatury od -50 °C do +150 °C. Użytkownik jest odpowiedzialny za konsultację z doświadczonym ekspertem z zakresu materiałów stosowanych na mechaniczne części złączne w przypadku stosowania nakrętek poza zakresem od -50 °C do +150 °C aż do maksymalnej temperatury +300°C w celu ustalenia odpowiednich wyborów dla danego zastosowania. UWAGA 2 Informacje dotyczące wyboru i zastosowania stali do stosowania w niskiej i wyso-kiej temperaturze podano na przykład w EN 10269, ASTM F2281 i w ASTM A320/A320M. Niniejsza część ISO 898 ma zastosowanie do nakrętek:a) wykonanych ze stali węglowej lub stali stopowej, b) z gwintem zwykłym M5 ? D ? M39 i gwintem drobnozwojnym M8×1 ? D ? M39×3; c) z gwintem metrycznym ISO o zarysie trójkątnym zgodnym z ISO 68-1; d) o kombinacji średnica/podziałka zgodnie z ISO 261 i ISO 262; e) o określonej klasie własności mechanicznych, łącznie z obciążeniem próbnym; f) o różnych rodzajach nakrętek: nakrętki niskie, normalne i wysokie; g) o minimalnej wysokości m ? 0,45D; h) o minimalnej średnicy zewnętrznej lub wymiarze pod klucz s ? 1,45D (patrz Załącznik A); i) możliwości współpracy ze śrubami i śrubami dwustronnymi o klasie własności mechanicz nych zgodnie z ISO 898-1. Nakrętki z powłoką cynkową nanoszona metodą zanurzeniową.W niniejszej części ISO 898 nie określono wymagań dla własności takich jak: własności momentu samozabezpieczającego; własności momentu/siły zaciskającego; spawalności; odporności na korozję

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 898-2:2012/Ap1:2016-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 898-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny
Data publikacji 04-05-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 898-2:2012 [IDT], ISO 898-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 20898-2:1998 - wersja polska, PN-EN ISO 898-6:2003 - wersja polska
ICS 21.060.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 898-2:2012/Ap1:2016-05E