PN-EN ISO 898-2:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki o określonej klasie własności

Zakres

W niniejszym dokumencie określono własności mechaniczne i fizyczne nakrętek wykonanych ze stali niestopowej lub stali stopowej, podczas badania w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 °C do 35 °C.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do nakrętek:
- z gwintem metrycznym ISO (patrz ISO 68-1),
- z kombinacją średnica/podziałka zgodnie z ISO 261 i ISO 262,
- z gwintem zwykłym od M5 do M39 i gwintem drobnozwojnym od M8x1 do M39x3,
- z tolerancją gwintu zgodnie z ISO 965-1, ISO 965-2 lub ISO 965-5,
- o określonych klasach własności 04, 05, 5, 6, 8, 10 i 12 z uwzględnieniem obciążenia próbnego,
- trzech różnych typów(patrz 5.1): nakrętki zwykłe (typ 1), nakrętki wysokie (typ 2) i nakrętki niskie (typ 0),
- o minimalnej średnicy zewnętrznej lub wymiarze po klucz s ≥ 1,45D,
- zdolnych do współpracy ze śrubami i śrubami dwustronnymi o klasie własności zgodnie z ISO 898-1 (patrz Załącznik B), i
- przeznaczonych do stosowania w zakresie temperatur od -50 °C do +150 °C lub do +300 °C.
OSTRZEŻENIE – Nakrętki spełniające wymagania niniejszego dokumentu są poddawane badaniu w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 °C do 35 °C i są stosowane w zakresie od –50 °C do +150 °C; jednakże nakrętki te w określonych zastosowaniach są również stosowane poza tym zakresem w temperaturze do +300 °C. Istnieje możliwość, że nie zachowują one określonych właściwości mechanicznych i fizycznych w niższych i/lub podwyższonych temperaturach. Z tego względu użytkownik jest odpowiedzialny za wyznaczenie odpowiedniego wyboru w oparciu o warunki środowiska użytkowania zespołu (patrz również 7.1).
Dodatkowe wymagania techniczne mające zastosowanie do nakrętek cynkowanych ogniowo, patrz ISO 10684.
Nakrętki zaprojektowane do szczególnego zastosowania, patrz ISO/TR 16224.
Niniejszy dokument nie określa wymagań odnośnie własności funkcjonalnych, takich jak:
- własności samozabezpieczenia (patrz ISO 2320),
- własności zależności moment obrotowy/siła zacisku ( metoda badania, patrz ISO 16047),
- spawalności, lub
- odporności na korozję.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 898-2:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki o określonej klasie własności
Data publikacji 31-03-2023
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 898-2:2022 [IDT], ISO 898-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 898-2:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 898-2:2012 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 898-2:2012/Ap1:2016-05 - wersja angielska
ICS 21.060.20