PN-EN 1627:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i systemy klasyfikacyjne dla właściwości odporności na włamanie zestawów drzwiowych, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji. Jest ona stosowana do następujących sposobów otwierania: rozwieranie, uchylanie, składanie, rozwieranie-uchylanie, odchylanie (tzn. z dolnym lub górnym zawieszeniem), przesuwanie (poziomo i pionowo), obracanie (poziomo i pionowo), otwieranie na zewnątrz z osią przesuwną i zwijanie, jak również konstrukcje nieotwieralne. Obejmuje to również produkty, które zawierają takie elementy, jak skrzynki na listy lub kratki wentylacyjne. Określa wymagania dotyczące odporności na włamanie wyrobu budowlanego (zgodnie z 3.1 niniejszej normy).
UWAGA 1 Elementy ścian osłonowych będą przypisane do grupy od 1 do 4 w zależności od projektu konstrukcji.
Dokument ten bezpośrednio nie dotyczy odporności zamków i wkładek bębenkowych na atak z zastosowaniem narzędzi do pickingu. Okucie jest składnikiem wyrobu i nie może być klasyfikowane jako takie, zgodnie z tym standardem.
Dokument ten nie ma zastosowania do ścian i dachów, jak również drzwi, bram i barier, przeznaczonych do instalowania w miejscach w zasięgu osób, i dla których głównymi zamierzonymi zastosowaniami są zapewnienie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, objętych normą EN 13241:2003+A2:2016.
UWAGA 2 Ważne jest, że wyroby budowlane, które mogą znajdować się w zasięgu pojazdów lub na które mogą najechać pojazdy, były chronione za pomocą odpowiednich środków, takich jak bariery, rozkładane rampy, itp.
Wymagania dotyczące elektronicznego systemu bezpieczeństwa (np. systemu kontroli dostępu) do sterowania zamkami elektromechanicznymi i zaczepami zgodnymi z normą EN 14846:2008 nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA 3 Zamki i zaczepy zgodne z EN 14846:2008 wymagają systemu kontroli dostępu dla autoryzowanego i bezpiecznego dostępu (porównywalnego z wkładką bębenkową). Należy również uwzględnić transmisję sygnału między zamkiem a systemem kontroli dostępu (np. okablowanie). (Sygnał jest przesyłany w postaci zaszyfrowanej lub nie jest dostępny podczas próby ataku ręcznego). Nadchodzące wersje tego dokumentu mogą zawierać takie odniesienie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1627:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja
Data publikacji 24-11-2021
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 1627:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1627:2012 - wersja polska, PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03 - wersja polska
ICS 13.310, 91.060.50