PN-EN 1629:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę badań w celu oznaczenia odporności na dynamiczne obciążenie w celu oceny odporności na włamanie zestawów drzwiowych, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji. Jest ona stosowana do następujących sposobów otwierania: rozwieranie, uchylanie, składanie, rozwieranie-uchylanie, odchylanie (tzn. z dolnym lub górnym zawieszeniem), przesuwanie (poziomo i pionowo), obracanie (poziomo i pionowo), otwieranie na zewnątrz z osią przesuwną i zwijanie, jak również konstrukcji nieotwieranych.
Powszechnie wiadomo, że występują dwa aspekty właściwości odporności na włamanie wyrobów konstrukcyjnych, ich normalna odporność na działanie siłowe i zdolność do utrzymania zamocowanymi do budynku. Te metody badawcze nie oceniają właściwości mocowania do budynku.
Instrukcje instalacji producenta dają przewodnik do mocowań wyrobów.
Przykład zawartości instrukcji instalacji producenta podano w Załączniku A normy EN 1627:2021.
Dokument ten nie ma zastosowania do ścian i dachów, jak również drzwi, bram i barier, przeznaczonych do instalowania w miejscach w zasięgu osób, i dla których głównymi zamierzonymi zastosowaniami są zapewnienie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, objętych normą EN 13241:2003+A2:2016.
UWAGA Ważne jest, że wyroby budowlane, które mogą znajdować się w zasięgu pojazdów lub na które mogą najechać pojazdy, były chronione za pomocą odpowiednich środków, takich jak bariery, rozkładane rampy, itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1629:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne
Data publikacji 24-11-2021
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 1629:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1629+A1:2016-02 - wersja angielska
ICS 13.310, 91.060.50