PN-EN IEC 62061:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania oraz podano zalecenia dotyczące konstrukcji, integracji i walidacji systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SCS) stosowanych w maszynach. Stosuje się ją do systemów sterowania używanych pojedynczo lub w kombinacjach, do realizacji funkcji bezpieczeństwa w maszynach, których nie trzyma się w ręku podczas pracy, łącznie z grupami maszyn pracującymi wspólnie w sposób skoordynowany.
Norma dotyczy specyfiki sektora maszynowego w ogólnym zakresie IEC 61508 (wszystkie części).
Projektowanie złożonych podsystemów elektronicznych lub ich elementów nie jest objęte zakresem niniejszego dokumentu. Jest to w zakresie IEC 61508 lub norm powiązanych; patrz Rysunek 1.
UWAGA 1 Elementy takie jak systemy na układach scalonych lub płyty z mikroprocesorami są uważane za złożone programowalne podsystemy elektroniczne.
Główna część tej normy sektorowej określa wymagania ogólne dotyczące projektowania i weryfikacji związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania przeznaczonych do działania w rodzaju pracy na częste lub ciągłe przywołanie.
Niniejsza norma:
- dotyczy tylko wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego związanych z redukcją ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji;
- jest ograniczona do ryzyka powstającego bezpośrednio w wyniku zagrożenia pochodzącego od samej maszyny lub grupy maszyn pracujących wspólnie w sposób skoordynowany;
UWAGA 2 Wymagania dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z innymi zagrożeniami są podane w odpowiednich normach sektorowych. Na przykład jeżeli maszyna(-y) jest (są) częścią procesu produkcyjnego, dodatkowe informacje są dostępne w IEC 61511.
Niniejsza norma nie obejmuje
- zagrożeń elektrycznych wynikających z samej aparatury sterowniczej (np. udary elektryczne – patrz IEC 60204-1);
- innych wymagań bezpieczeństwa na poziomie maszyn dotyczących n. p. stosowania technicznych środków ochronnych;
- specyficzne środki dotyczące ochrony danych – patrz IEC TR 63074.
Celem niniejszej normy nie jest ograniczanie lub powstrzymywanie postępu technologicznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62061:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
Data publikacji 13-12-2021
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 62061:2021 [IDT], IEC 62061:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62061:2008 - wersja polska, PN-EN 62061:2008/AC:2011 - wersja polska, PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 62061:2008/A2:2016-01 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.110, 25.040.99