PN-EN 62061:2008 - wersja polska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

Zakres

Określono wymagania i sformułowano zalecenia dotyczące projektowania, kompletowania i walidacji związanych z bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania (SRECS) maszynami. Norma ma zastosowanie do systemów sterowania, zarówno pojedynczych jak i ich kombinacji, użytych do wykonywania związanych z bezpieczeństwem funkcji sterujących maszynami, włączając w to grupy maszyn pracujące wspólnie w sposób skoordynowany, które nie są trzymane w ręku podczas pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62061:2008/AC:2011P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62061:2008 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
Data publikacji 29-04-2008
Liczba stron 107
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 62061:2005 [IDT], IEC 62061:2005 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 62061:2005 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.110, 25.040.99
Elementy dodatkowe PN-EN 62061:2008/A2:2016-01E, PN-EN 62061:2008/AC:2011P, PN-EN 62061:2008/A1:2013-06E