PN-EN 14351-2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: Drzwi wewnętrzne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono - niezależnie od materiału - właściwości eksploatacyjne, poza właściwościami dotyczącymi odporności ogniowej i dymoszczelności, które mają zastosowanie do drzwi wewnętrznych.
Właściwości dotyczące odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi i otwieralnych okien są uwzględnione w EN 16034.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do drzwi przeznaczonych do stosowania wewnątrz budynków, jak:
— zamierzone zastosowanie a) na drogach ewakuacyjnych,
— zamierzone zastosowanie b) do specjalnych zastosowań ze szczególnymi wymaganiami,
— zamierzone zastosowanie c) tylko do komunikacji.
UWAGA 1 Wymienione wyżej zamierzone zastosowania mogą być złożone, np. na drogi ewakuacyjne z wymaganiami specjalnymi.
W odniesieniu do drzwi wewnętrznych z właściwościami dotyczącymi odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, niniejsza norma powinna być stosowana tylko w połączeniu z EN 16034.
Wyrobami objętymi niniejszą Normą Europejską są drzwi wewnętrzne rozwierane z napędem lub drzwi wewnętrzne uruchamiane ręcznie oraz ekrany ze skrzydłami płytowymi lub płycinowymi, jedno- lub dwuskrzydłowe, które mogą występować łącznie z:
— odpowiednimi okuciami budowlanymi;
— zamykaczami drzwiowymi.
— integralnymi naświetlami;
— sąsiadującymi elementami ujętymi w jedną ościeżnicę do zamontowania w obrębie jednego otworu.
UWAGA 2 Drzwi uruchamiane ręcznie z zamykaczami drzwiowymi nie są uważane za drzwi z napędem.
Wyrobów objętych niniejszą Normą Europejską nie ocenia się pod kątem zastosowań w strukturze budynku.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
— bram wg EN 13241;
— drzwi zewnętrznych wg EN 14351-1;
— skrzydeł drzwiowych umieszczanych na rynku jako pojedynczy wyrób;
— ościeżnic drzwiowych umieszczanych na rynku jako pojedynczy wyrób;
— drzwi z napędem, innych niż rozwierane, wg EN 16361.
Zespoły drzwiowe mogą być umieszczane na rynku z oddzielnymi elementami składowymi (skrzydłem i ościeżnicą), gdy każdy z tych elementów jest wyraźnie zidentyfikowany.
Emisji hałasu wywołanej przez drzwi wewnętrzne rozwierane z napędem nie uważa się za istotne zagrożenie; dlatego niniejsza norma nie zawiera żadnych szczególnych wymagań dotyczących hałasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14351-2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: Drzwi wewnętrzne
Data publikacji 21-12-2018
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 14351-2:2018 [IDT]
ICS 91.060.50