PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono – niezależnie od materiału – właściwości eksploatacyjne, z wyjątkiem odporności ogniowej i dymoszczelności, które mają zastosowanie do okien (łącznie z oknami dachowymi, oknami dachowymi o odporności na działanie ognia zewnętrznego i drzwiami balkonowymi), drzwi zewnętrznych (i ich zespołów, łącznie z bezościeżnicowymi drzwiami szklanymi, drzwiami na drogach ewakuacyjnych) oraz zestawów okienno-drzwiowych.
Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności drzwi i otwieralnych okien podano w EN 16034.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do:
a) okien stałych, okien i drzwi balkonowych uruchamianych ręcznie lub za pomocą napędu i zestawów okienno-drzwiowych przeznaczonych do zamontowania w pionowych otworach ściennych oraz okien dachowych przeznaczonych do zamontowania w dachach, wraz z:
1) odpowiednimi okuciami, jeśli takie występują;
2) uszczelnieniem, jeśli takie występuje;
3) przeszklonymi otworami, jeśli są przewidziane w wyrobie;
4) wbudowanymi żaluzjami i/lub skrzynkami żaluzji i/lub zasłonami, lub bez nich;
− a jednocześnie do okien, okien dachowych, drzwi balkonowych i zestawów okienno-drzwiowych uruchamianych ręcznie lub za pomocą napędu, które są:
5) całkowicie lub częściowo przeszklone, łącznie z każdym nieprzeźroczystym wypełnieniem;
6) stałe, częściowo stałe lub otwieralne, z jednym lub więcej niż jednym skrzydłem (np. rozwieranym,
odchylanym, obrotowym, przesuwnym);
b) drzwi zewnętrznych uruchamianych ręcznie, wyposażonych w skrzydła płytowe lub płycinowe,
wraz z:
1) wbudowanymi nadświetlami, jeśli takie występują;
2) elementami bocznymi ujętymi w jedną ościeżnicę, przeznaczonymi do zamontowania w obrębie jednego otworu, jeśli takie występują.
Okna uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej nie są oceniane pod względem ich zdolności do zwolnienia (otwarcia).
Wyroby uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej nie są oceniane pod kątem zastosowań w strukturze budynku.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
Data publikacji 25-10-2016
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 14351-1:2006+A2:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14351-1+A1:2010 - wersja polska, PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012 - wersja polska, PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap2:2012 - wersja polska
ICS 91.060.50