PN-EN 16034:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej Normie Europejskiej określono niezależne od materiału wymagania eksploatacyjne i związane z bezpieczeństwem, mające zastosowanie do wszystkich wyrobów przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych przeznaczonych do stosowania w przegrodach ogniowych i/lub dymowych i/lub na drogach ewakuacyjnych, którymi są:
— bramy, żaluzje zwijane lub ruchome kurtyny z tkanin przeznaczone do instalowania na obszarach w zasięgu ludzi, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami lub
— żaluzje zwijane lub ruchome kurtyny z tkanin stosowane w obiektach mieszkalnych, które głównie są przewidziane raczej dla dostępu osób niż pojazdów lub towarów lub
— drzwi i/lub otwieralne okna i/lub włazy kontrolne, rozwierane lub przesuwne, przeznaczone do instalowania na obszarach w zasięgu ludzi, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla ludzi
i które są uruchamiane ręcznie lub napędem oraz:
— otwierające się i samoczynnie zamykające w normalnym trybie działania lub
— normalnie utrzymywane w położeniu otwarcia, ale samoczynnie zamykające się w przypadku pożaru lub dymu lub
— normalnie utrzymywane jako zablokowane w położeniu zamknięcia (np. jako dostęp dla serwisu / drzwi inspekcyjne)
łącznie z:
— okuciami budowlanymi,
— wszelkimi płytami bocznymi, płytami górnymi i/lub naświetlami (przeszklonymi lub nie), ujętymi w jedną ościeżnicę do zamontowania w obrębie jednego otworu, albo bez tych elementów,
— wszelkimi elementami przeziernikowymi w skrzydłach drzwiowych, albo bez tych elementów,
— wszelkimi uszczelkami (np. dotyczącymi odporności ogniowej, dymoszczelności, przeciągów, akustyki, wpływów atmosferycznych), albo bez uszczelek.
Właściwości wyrobu ujęte w 13241-1, EN 14351-1, prEN 14351-2 lub EN 16361 nie pogorszą właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności wyrobów przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych.
UWAGA 1 Wymagania ujęte w 13241-1, EN 14351-1, prEN 14351-2 lub EN 16361 mogą być właściwe dla wyrobów objętych niniejszą normą.
Niniejsza norma zapewnia również wskazówki dotyczące modyfikacji wyrobu nie wpływających na osiągi odnośnych wyrobów.
UWAGA 2 Wymagania i reguły w odniesieniu do zmian (dotyczące bezpośredniego i rozszerzonego obszaru stosowania) drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych są podane w normach serii EN 15269 oraz EN 1634-1 i EN 1634-3, wspartych przez np. EN 16035.
1.2 Wyjątki
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
— okien stałych, przeszklonych płyt bocznych i/lub górnych, które nie stanowią integralnej części zespołu drzwiowego i/lub otwieralnego okna;
— zestawów drzwiowych produkowanych z elementów składowych z kilku źródeł, gdzie nie ma jednej identyfikacji producenta lub osoby prawnej, która bierze za nie odpowiedzialność;
— działania w środowiskach, gdzie zaburzenia elektromagnetyczne wykraczają poza zakres określony w EN 61000-6-3;
— urządzeń uruchamianych drogą radiową zamontowanych w drzwiach lub otwieralnych oknach; tam gdzie takie urządzenia są zamontowane, zaleca się dodatkowo stosować odpowiednie normy ETSI.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16034:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
Data publikacji 25-11-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 16034:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.50, 91.060.50