PN-EN 13637:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Okucia budowlane -- Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące osiągów i badania sterowanych elektrycznie systemów do wyjść, specjalnie przeznaczonych do stosowania w sytuacjach niebezpieczeństwa lub paniki na drogach ewakuacyjnych.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono sterowane elektrycznie systemy do wyjść, zarówno te produkowane i wprowadzane na rynek – jako całość – przez jednego producenta, jak i te montowane z podzespołów produkowanych przez większą liczbę producentów, a następnie wprowadzane na rynek jako zestaw do jednorazowego zakupu.
Te sterowane elektrycznie systemy do wyjść składają się przynajmniej z następujących elementów, oddzielnych lub połączonych:
- element inicjujący do wydania polecenia zwolnienia elektrycznego elementu blokującego, w celu wyjścia;
- elektryczny element blokujący do zabezpieczenia drzwi wyjściowych;
- elektryczny element sterujący do zasilania, łączenia i kontrolowania elektrycznego układu blokującego i elementu inicjującego;
- ponadto, takie elektrycznie sterowane systemy do wyjść mogą obejmować zwłokę czasową i/lub tryb odmowy wyjścia.
Wyroby objęte niniejszą normą są przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych, zarówno do zespołów drzwi ppoż., jak i drzwi nieklasyfikowanych ogniowo.
Przykłady wyrobów objętych niniejszą Normą Europejską:
- sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania w sytuacjach niebezpieczeństwa, gdzie ludzie są zaznajomieni z wyjściem i jego okuciami;
- sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania w sytuacjach paniki, gdzie ludzie nie zawsze są zaznajomieni z wyjściem i jego okuciami;
- sterowane elektrycznie systemy do wyjść do stosowania tylko do rozwieranych skrzydeł drzwiowych;
- sterowane elektrycznie systemy do wyjść, których zakres obejmuje również stosowanie do drzwi podwójnych;
- wyjątkowy przypadek sterowanych elektrycznie systemów do wyjść, przeznaczonych do stosowania do drzwi wejściowych jednoskrzydłowych otwierających się do wewnątrz. W całej niniejszej Normie Europejskiej przyjęto, że drzwi wyjściowe zasadniczo otwierają się na zewnątrz w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji. Jednakże występują takie przypadki drzwi, np. w szpitalach, sypialniach hotelowych, klasach szkolnych itp., gdzie w drodze wyjątku organy budowlane dopuszczają drzwi wyjściowe otwierające się przeciwnie do kierunku wyjścia.
Wyroby nie objęte niniejszą Normą Europejską:
- wszystkie szczególne projekty sterowanych elektrycznie systemów do wyjść, a określone są tylko takie wymiary, które są wymagane z powodów bezpieczeństwa;
- wszystkie elementy systemu zabezpieczenia, inne niż te bezpośrednio związane ze sterowaniem drzwi wyjściowych;
- zamknięcia do wyjść uruchamiane mechanicznie, zawierające funkcje elektryczne, które nie odnoszą się do zwolnienia elektrycznego elementu blokującego. Takie zamknięcia są objęte zakresem EN 1125 i EN 179;
- sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania w drzwiach podwójnych otwierających się do wewnątrz.
Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do używania przez osoby poważnie niepełnosprawne: z powodu szerokiego zakresu niepełnosprawności zaleca się, aby takie systemy i ich właściwości były przedmiotem uzgodnienia między specyfikatorem a producentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13637:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Okucia budowlane -- Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 128
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13637:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 91.190