PN-EN 1652:1999 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Płyty, blachy, taśmy i krążki ogólnego przeznaczenia

Zakres

Podano wymagania dotyczące składu chemicznego, własności oraz tolerancji wymiarów i kształtu płyt, blach, taśm i krążków ogólnego przeznaczenia z miedzi i stopów miedzi. Określono procedury pobierania próbek, metody badań w celu do sprawdzania zgodności z wymaganiami niniejszej normy oraz warunki dostawy

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1652:1999/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1652:1999 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Płyty, blachy, taśmy i krążki ogólnego przeznaczenia
Data publikacji 16-11-1999
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 1652:1997 [IDT]
Zastępuje PN-H-92721:1979 - wersja polska, PN-H-92810:1979 - wersja polska, PN-H-92723:1983 - wersja polska, PN-H-92815:1977 - wersja polska, PN-H-92720:1980 - wersja polska, PN-H-92710:1979 - wersja polska, PN-H-92816:1980 - wersja polska, PN-H-92817:1981 - wersja polska
ICS 77.150.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1652:1999/AC:2004P