PN-B-19306:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy ścienne drobnowymiarowe -- Bloczki

Zakres

Przedstawiono bloczki ścienne wykonywane z betonu zwykłego, betonu lekkiego i tworzyw popiołowych: styropopiołobetonu, popiołobetonu i piaskopopiołobetonu. Podano podział bloczków: na typy - w zależności od wymiarów, rodzaje - w zależności od rodzaju tworzywa, klasy - w zależności od średniej wytrzymałości na ściskanie, odmiany - w zależności od gęstości objętościowej, gatunku - w zależności od dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Określono wymagania dotyczące mieszanki betonowej oraz wyrobów gotowych, w tym: wymiarów i ich dopuszczalnych odchyłek, wyglądu zewnętrznego, gęstości, wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, nasiąkliwości, stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych i cechowania. Podano sposób składowania i transportu. Opisano metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19306:2004 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy ścienne drobnowymiarowe -- Bloczki
Data publikacji 01-06-2004
Data wycofania 03-04-2006
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
Zastępuje PN-B-19306:1999 - wersja polska, PN-B-19306:1999/Az1:2002 - wersja polska
ICS 91.100.30