PN-B-02877-4:2001 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania

Zakres

Podano metodę obliczania powierzchni klap dymowych oraz ich rozmieszczenie w dachach budynków. Określono przewidywaną szybkość rozprzestrzeniania się pożaru w pomieszczeniach różnego rodzaju. Podano 3 terminy

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02877-4:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania
Data publikacji 23-04-2001
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02866:1974 - wersja polska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-B-02877-4:2001/Az1:2006P