PN-EN ISO 15614-12:2014-09 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-12:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

Zakres

W niniejszej części ISO 15614 określono badania, które mogą być wykorzystane do kwalifikacji procesu zgrzewania punktowego, liniowego i garbowego.
Niniejsza norma jest częścią serii ISO 15614. Szczegóły tej serii są podane w normie ISO 15607, Załącznik A.
W niniejszej części ISO 15614 określono warunki realizacji badań technologii zgrzewania i zakres kwalifikacji technologii dla wszystkich praktycznych operacji zgrzewania objętych niniejszą częścią ISO 15614.
Badania wymagane do zakwalifikowania technologii określonej części/zespołu zależą od
własności użytkowych i wymaganej jakości części/zespołu i są ustalane przed każdą
podejmowaną kwalifikacją.
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami niniejszej części ISO 15614, chyba że wymagane są ostrzejsze badania przez odpowiednią normę dotyczącą zastosowania lub umowę, to wtedy należy je przeprowadzić.
Możliwość dopuszczenia zastosowania zasad niniejszej części ISO 15614 do innych procesów zgrzewania powinna być ustalona przed podjęciem wszelkich kwalifikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-12:2014-09 - wersja niemiecka
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe
Data publikacji 17-02-2016
Data wycofania 30-03-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-12:2014 [IDT], ISO 15614-12:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15614-12:2006 - wersja polska
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-12:2022-03 - wersja angielska